Сайт за митология и антична литература

 
Сайт за митология и антична литература

 
Рейтинг: 3.00
(77)
Начало
Двуречието
Древен Египет
Персийска митология
Слявянска митология
Боговете на древна Елада
Героите на Древна Елада
Омир - "Илиада"
Хезиод - Теогония
Древногръцка Лирика
Древногръцка драма
Вицове
Антични афоризми
Тест: Кой гръцки бог искаш да те отвлече?
Файлов архив
Картички
Форум


Банери, интересни линкове

Боговете на древна Елада / Афродита

Афродита
31.03.08 15:42

Автор:ThunderGoddess
Афродита - богиня на любовта и красотата

АФРОДИТА. Не е работа за нежната, палава богиня Афродита да се намесва в кървавите битки. Тя само буди в сърцата на богове и смъртни любов. Благода рение на тая сила тя царува над целия свят.Никой не може да избегне нейната власт, дори и боговете. Само войнствената Атина, Хестия и Артемида не са подчинен на нейното могъщество. Висока, стройна, с нежни черти на лицето, с мека, вълниста златна коса, като венец лежаща на прекрасната й глава, Афродита е олицетворение на божествена красота и неувяхваща младост. Когато тя върви, в блясъка на своята красота, в благоухаещи одежди, тогава слънцето по-ярко свети, цветята по-пищно цъфтят. Дивите горски животни се стичат при нея от гъсталака; към нея прилитат на ята птиците, когато ходи по гората. Лъвове, пантери, леопарди и мечки кротко се умилкват около нея. Спокойно се движи всред страшни зверове Афродита, горда с лъчезарната си красота. Нейните спътници, Хорите и Харитите, богини на красотата и на грацията, й при-служват. Те обличат богинята в разкошни одежди, сресват златната й коса, увенчават главата й с блестяща диадема.
Афродита, Уранова дъщеря, е родена, недалеч от остров Китера (Цитера) от снежнобялата пяна на морските вълни. Лек, галещ ветрец я донесъл на остров Кипър- там младите Хори заобиколили излязлата от морските вълни богиня на любовта. Те я облекли в златоткана дреха и й сложили венец от благоуханни цветя. Където стъпела Афродита, там пищно разцъфтявала цветя. Целият въздух бивал напоен с благоухания. Ерос и Химерос отвели дивната богиня на Олимп. Шумно я посрещнали боговете. Оттогава завинаги живее всред олимпийските богове златна Афродита, вечно младата, най-хубавата от богините.

ПИГМАЛИОН. Афродита дарува щастие на оня, който вярно й служи. Така дала тя щастие и на Пигмалион, великия кипърски ваятел. Пигмалион мразел жените, не се оженил и живеел усамотен. Веднъж той изработил от блестяща бяла слонова кост статуя на момиче с необикновена красота. Тази статуя стояла като жива в ателието на ваятеля. Би казал човек, че тя диша, че ха-ха ще започне да се движи, ще тръгне и ще заговори. По цели часове се любувал художникът на своята творба и се влюбил най-сетне в статуята, създадена от самия него. Той й подарявал скъпоценни огърлици, гривни и обеци, обличал я в разкошни дрехи, украсявал главата й с венци от цветя. Колко често шепнел Пигмалион.
- О, да беше ти жива, да можеше да отговаряш на моите думи, колко щастлив щях да бъда!
Но статуята била няма.
Настъпили дните на тържество в чест на Афродита.Пигмалион принесъл на богинята на любовта в жертва бяла телица с позлатени рога; той протегнал към богинята ръце и зашепнал молитва:
- О, вечни богове, и ти, златна Афродито! Щом можете да дадете на молещия се всичко, дайте на мен жена, прекрасна като статуята на момичето, която сам аз направих.
Пигмалион не смеел да моли боговете да вдъхнат живот на статуята му, страхувал се да не разгневи с такава молба боговете олимпийци. Ярко лумнал жертвеният пламък пред образа на богинята на любовта Афродита; с това богинята като че ли давала на Пигмалион да разбере, че боговете са чули молбата му.
Ваятелят се върнал у дома си. Той пристъпил към статуята и, о, щастие, о, радост: статуята оживяла! Сърцето й тупти, в очите й свети живот. Така богинята Афродита дала на Пигмалион жена хубавица.

НАРЦИС. Но който не тачи златна Афродита, който отхвърля нейните дарове, който се съпротивява на нейната власт, богинята на любовта го наказва безмилостно. Така наказала тя сина на речния бог Кефис и на нимфата Давриона, прекрасния, но студен и горд Нарцис. Той не обичал никого освен единствен себе си, само себе си смятал достоен за любов. Веднъж, когато се бил загубил в гъста гора през време на лов, го видяла нимфата Ехо. Нимфата не можела сама да заговори с Нарцис. Върху нея тегнело наказанието на богиня Хера: нимфата Ехо трябвало да мълчи, но можела да отговаря на въпроси само като повтаря последните думи от тях. С възхищение гледала Ехо стройния младеж хубавец, скрита от него в горския гъсталак. Нарцис се озърнал, не знаейки накъде да тръгне, и високо извикал:
- Ей, кой е тук? .
- Тук! - разнесъл се високо отговорът на Ехо.
- Ела насам! - викнал Нарцис.
-Насам! - отвърнала Ехо.
В изумление се заозъртал прекрасният Нарцис: няма никой. Учуден от това, той високо извикал:
- Ела по-скоро при мене!
Ехо радостно се откликнала:
- При мене.
С протегнати ръце се затичала нимфата от гората, но прекрасният младеж гневно я отблъснал. Бързо се отдалечил той от нимфата и се скрил в тъмната гора.
Укрила се в горския непроходим гъсталак и отхвърлената нимфа. Горката Ехо страда от любов по Нарцис, никому не се показва и само печално се обажда при всеки възглас.
А Нарцис останал, както преди, горд и влюбен в себе си. Той отхвърлял любовта на всички. Много нимфи направила нещастни неговата гордост. И веднъж една от отхвърлените нимфи извикала:
- Дано се влюбиш и ти, Нарцисе! И дано и на тебе не отвърне с взаимност онази, която обикнеш!
Пожеланието на нимфата се сбъднало. Богинята на любовта Афродита се ядосала, задето Нарцис отхвърля нейните дарове, и го наказала. Веднъж през пролетта във време на лов Нарцис се приближил до един ручей i поискал да се напие със студена вода. Още нито веднъж не се били допирали до водите на този ручей нито овчар, нито планинските кози; нито веднъж не било падало в него откършено клонче, даже вятърът не бил довявал в ручея листица от пищни цветя. Водата му била чиста и бистра. Като в огледало се отразявало в нея всичко наоколо: и храстите, които растели по брега, и стройните кипариси, и синьото небе. Нарцис се навел над ручея, като опрял ръце върху един камък, който се подавал от водата, и се огледал в ручея цял във всичката си красота. Тук именно го сполетяло наказанието на Афродита. Той се заглежда изумен в своето отражение във водата и силна любов го обзема. Гледа той образа си във водата с очи, изпълнени с любов, говори му ласкаво, зове го, протяга към него ръце. Нарцис се навежда над водното огледало, за да целуне своето отражение, но целува само студената бистра вода на ручея. Всичко забравил Нарцис; не се отделя от ручея;стои неотлъчно и се любува сам на себе си. Той не яде, не пие, не спи. Накрая, изпълнен с отчаяние, Нарцис извиква, протягайки ръце към своето отражение:
- О, кой е страдал тъй жестоко! Нас ни делят не планини, не морета, а само ивичка вода и все пак не можем да се съберем. Я излез от ручея!
Замислил се Нарцис, загледан в образа си във водата. Изведнъж страшна мисъл му дошла в главата и той, наведен до самата вода, започнал тихо да шепти:
- О, мъка! Страх ме е, не съм ли влюбен в самия себе си! Та ти си самият аз. Аз обичам себе си. Чувствувам, че малко ми е останало да живея. Едва разцъфнал, ще увехна и ще сляза в мрачното царство на сенките. Смъртта не ме плаши; смъртта ще тури край на мъките на любовта.
Силите напущат Нарцис, той бледнее и чувствува вече приближаването на смъртта, но все пак не може да се откъсне от своя образ. Нарцис заплаква. Сълзите му падат в бистрите води на ручея. По огледалната водна повърхност се образуват кръгове и прекрасният образ изчезва. Нарцис в ужас извиква:
- О, къде си ти? Върни се! Остани! Не ме напущай, това е жестоко. О, позволи ми поне да те гледам!
Но ето водата е пак спокойна, пак се появява образът, Нарцис пак го гледа, без да се откъсне. Той чезне като росата под лъчите на палещото слънце. Нещастната нифма Ехо също вижда как страда Нарцис. Тя го обича, както и преди; сърцето й се свива от болка поради страданията на Нарцис.
- О, мъка - извиква Нарцис.
- Мъка! -отвръща Ехо. .
Най-сетне, изтощен, Нарцис изстенал с отпаднал глас, гледайки своя отразен образ:
- Сбогом!
И още по-тихо, едва чуто прозвучал гласът на нимфата Ехо:
- Сбогом!
Клюмнала главата на Нарцис върху зелената крайбрежна морава и мракът на смъртта покрил очите му. Нарцис умрял. Оплаквали го в гората младите нимфи, оплаквала го и Ехо. И нимфите приготвили за младия Нарцис гроб, но когато дошли за тялото му, не го намерили. На мястото, гдето клюмнала върху тревата Нарцисовата глава, било поникнало бяло, дъхаво цвете, цветето на смъртта; то се нарича нарцис.
 

АДОНИС. Но богинята на любовта, която наказала Нарцис, изпитала лично мъките на любовта; и па нея се случило да оплаква любимия си Адонис . Тя обичала сина на кипърския цар, Адонис. Никой от смъртните не можел да се сравнява с него по красота; той бил дори по-хубав от боговете-олимпийци. Заради него Афродита забравила и Патмос, и цветущата Китера. Адонис й бил по-скъп дори от светлия Олимп. Всичкото си време тя прекарвала с младия Адонис. С него ходела на лов в планините и горите на Кипър като девицата Артемида. Забравила Афродита златните си накити, забравила красотата си. Под палещите лъчи на слънцето и в лошо време тя ходела на лов за зайци, за плахи елени и сърни, но отбягвала лова на страшните лъвове и глигани. И Адонис молила да избягва опасностите на лова за лъвове, мечки и глигани, за да не му се случи нещастие. Богинята рядко оставяла царския син сам, а всеки път, когато го оставяла, му напомняла да не забравя молбите й.

Веднъж в отсъствие на Афродита кучетата на Адонис през време на лов попаднали на следите на грамаден глиган. Те изкарали животното от леговището му и го подгонили с яростен лай. Адонис се радвал на тоя богат лов; той не предчувствувал, че това ще е последният му лов. Все по-близо се чувал лаят на кучетата, ето и грамадният глиган се мярнал всред храстите. Адонис вече се готвел да прониже разярения глиган с копието си, но глиганът изведнъж се хвърлил върху любимия на Афродита и го наранил смъртно с грамадните си стърчащи зъби. Адонис умрял от страшната рана.

Когато Афродита научила за смъртта на Адонис, преизпълнена с неизразима скръб, сама отишла в планините па Кипър да търси тялото на любимия младеж. Тя вървяла по стръмни планински склонове, през мрачни клисури, покрай дълбоки пропасти. Острите камъни и бодлите на трънката изранили нежните нозе на богинята. Капки кръв падали по земята и оставяли следи навсякъде, където минавала тя. Най-после Афродита намерила тялото па Адонис. Горчиво плакала тя над загиналия без време прекрасен младеж. За да се запази навеки споменът за Адонис, богинята заповядала да израсне от кръвта му нежната съсънка. А навсякъде, където били падали от изронените крака на Афродита капки кръв, израсли великолепни рози, алени като кръвта на богинята. Смилил се Гръмовержецът Зевс над скръбта на богинята на любовта. Той заповядал на брата си Хадес и на жена му Персефона да пускат всяка година Адонис на земята от мрачното царство на сенките на умрелите. Оттогава Адонис остава по половин година в царството на Хадес, а половин година живее на земята с богиня Афродита. Цялата природа ликува, когато се връща на земята при ярките лъчи на слънцето Адонис, младият, прекрасен любим на златна Афродита.

 

 

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

Коментари
 начало 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 16..18 край 
1704. Arturo1993Sop
19.10.19
20:45
Смотреть кино фильмы-сериалы онлайн бесплатно, в хорошем HD качестве 720p, 1080p


<a href=http://kinotok.me/kino-online/>смотреть кино кино онлайн в качестве</a>
1703. egrxi553
13.10.19
03:10
http://gyroroue-quebec.com/index.php?topic=574011.0
sdgrfse3423
1702. Ajugyieg
12.10.19
00:26
http://bitly.com/zahar-berkut-2019-movies zahar-berkut-2019-movies <a href="http://bitly.com/zahar-berkut-2019-movies">Захар Беркут 13 movies</a>
http://bitly.com/zahar-berkut-2019-movies
http://bitly.com/zahar-berkut-2019-movies - Zakhar Berkut n movies
1701. Atatgfrs
11.10.19
06:30
https://m-dnc.com/vd/minecraft-story-mode-season-two
1700. Ahudpyrw
11.10.19
00:20
https://m-dnc.com/vd/better-call-saul-season-4-sub-indo
1699. ntsvafa
09.10.19
10:46
http://bitly.com/2Zm7G2d http://bitly.com/2ZqoCIX http://bitly.com/2NuU2rp
1698. qnyzmav
09.10.19
10:38
http://bitly.com/2nnghot http://bitly.com/2U1zBn9 http://bitly.com/2oduSmh
1697. uqbvelr
09.10.19
10:14
http://bitly.com/2p2mSVV http://bitly.com/2nvCd0z http://bitly.com/2nkuW3U
1696. kmykxfy
09.10.19
10:06
http://bitly.com/2ZqgJ6d http://bitly.com/2zjgxqX http://bitly.com/2ZmhhWN
1695. umjuvjf
09.10.19
09:42
http://bitly.com/2mDBWbK http://bitly.com/2oUCElB http://bitly.com/2oW7VEV
1694. immcbhf
09.10.19
09:34
http://bitly.com/2KT2tLl http://bitly.com/2KUEhbE http://bitly.com/2zlqqEo
1693. ujkvfqm
09.10.19
09:10
http://bitly.com/2U1FAIL http://bitly.com/2Lk0COT http://bitly.com/2KW4DtT
1692. siezdaf
09.10.19
08:37
http://bitly.com/2oQKVae http://bitly.com/2mrDpBE http://bitly.com/2mvPSV7
1691. pxvawyh
09.10.19
08:30
http://bitly.com/2nuTrLJ http://bitly.com/2mFmGLq http://bitly.com/2o9avXy
1690. ywayhze
09.10.19
08:06
http://bitly.com/31WZhUw http://bitly.com/2L8foI5 http://bitly.com/2Zf7BCj
1689. zuxkfgp
09.10.19
07:36
http://bitly.com/2ngkFpr http://bitly.com/2oXjhIE http://bitly.com/2mAbAHr
1688. zzmksgp
09.10.19
07:25
http://bitly.com/2NEzJbd http://bitly.com/30z1aqu http://bitly.com/30uAIxX
1687. chvddwk
09.10.19
07:01
http://bitly.com/31TGoBY http://bitly.com/2Ze0vxV http://bitly.com/2TZ1dJD
1686. uodsoxf
09.10.19
06:53
http://bitly.com/2oLKttG http://bitly.com/2na5VIC http://bitly.com/2nmYkX9
1685. taqogxl
09.10.19
06:22
http://bitly.com/2oXvywI http://bitly.com/2o5YySt http://bitly.com/2ogmSkv
1684. ocoakci
09.10.19
05:58
http://bitly.com/2oePOcE http://bitly.com/33U6KFL http://bitly.com/2nvoOWi
1683. rchhviz
09.10.19
05:49
http://bitly.com/2HnYwvQ http://bitly.com/2ZrvvFQ http://bitly.com/2HmN6sm
1682. frhtqrr
09.10.19
05:27
http://bitly.com/2oRKHzu http://bitly.com/2ocrgBm http://bitly.com/2oVMovY
1681. ecaxbjg
09.10.19
04:45
http://bitly.com/2zkzn0U http://bitly.com/2ZljMc4 http://bitly.com/30wv5zx
1680. zfbwgfj
09.10.19
04:24
http://bitly.com/2njqBhd http://bitly.com/2niMwoE http://bitly.com/2n7F5Rn
1679. bzieuxk
09.10.19
03:50
http://bitly.com/30vq6ih http://bitly.com/2PbWINb http://bitly.com/2UanyUN
1678. mxverlv
09.10.19
03:17
http://bitly.com/2mF6VnO http://bitly.com/2oWn74L http://bitly.com/2oONeue
1677. qdtrnvr
09.10.19
03:10
http://bitly.com/2L64Klh http://bitly.com/30sOfpQ http://bitly.com/2Pmyxf4
1676. unltxjn
09.10.19
02:46
http://bitly.com/33WGDhF http://bitly.com/3473aIG http://bitly.com/2Hn6x4c
1675. nxwopfi
09.10.19
02:37
http://bitly.com/2oO8IYb http://bitly.com/2o49MH7 http://bitly.com/2oVwWjp
1674. yrxwuou
09.10.19
02:04
http://bitly.com/2L8p1Xk http://bitly.com/2KVd7Br http://bitly.com/30yJo6K
1673. rmedoaa
09.10.19
01:40
http://bitly.com/2ni7rIs http://bitly.com/2oIPfrQ http://bitly.com/2oRLwsf
1672. tcrlilh
09.10.19
01:32
http://bitly.com/2L4W6Uf http://bitly.com/2odQRcN http://bitly.com/2oWcG16
1671. ozwhggh
09.10.19
01:08
http://bitly.com/2neq14v http://bitly.com/2oNHYHg http://bitly.com/2o57ffY
1670. rwarkez
09.10.19
01:01
http://bitly.com/2PlXtmy http://bitly.com/2ZnS0eX http://bitly.com/2Pahixe
1669. rsbnxzs
09.10.19
00:36
http://bitly.com/2o2YCm4 http://bitly.com/2o2Z4Ri http://bitly.com/2oMx98o
1668. cqowiga
09.10.19
00:05
http://bitly.com/2og87ys http://bitly.com/2nhyAvn http://bitly.com/2njUZs0
1667. nkvgwqs
08.10.19
23:30
http://bitly.com/2oOyRWR http://bitly.com/2o9oZXB http://bitly.com/2p0PYoB
1666. xholfhf
08.10.19
22:58
http://bitly.com/2o6JXGx http://bitly.com/2ncP3Rx http://bitly.com/2o3KBVg
1665. jmiyjab
08.10.19
22:52
http://bitly.com/30G4dxb http://bitly.com/2ZlJD7H http://bitly.com/30v2Pgp
1664. xznwtxd
08.10.19
22:27
http://bitly.com/2L6ZFsT http://bitly.com/2ZjzVP6 http://bitly.com/2KTjXHz
1663. outzkuj
08.10.19
22:20
http://bitly.com/2nkbUdG http://bitly.com/2oNMV2N http://bitly.com/2L19eJW
1662. azlsqmv
08.10.19
21:47
http://bitly.com/3227iHS http://bitly.com/2P8uuTl http://bitly.com/2Pg0AfS
1661. jmyyyqf
08.10.19
20:51
http://bitly.com/33VwKAK http://bitly.com/2ZieQZB http://bitly.com/2Ntj7CV
1660. zgplxim
08.10.19
20:44
http://bitly.com/2mwbmB5 http://bitly.com/2oRqnOJ http://bitly.com/2Pb2miw
1659. pijuyie
08.10.19
20:19
http://bitly.com/2mvUxpV http://bitly.com/2nbMYFv http://bitly.com/2mvUN8n
1658. nztmafy
08.10.19
20:11
http://bitly.com/2mARsoB http://bitly.com/2nqGq5P http://bitly.com/2nsUueZ
1657. mflswaw
08.10.19
19:46
http://bitly.com/2oafvew http://bitly.com/2mBuOMP http://bitly.com/2ZsD82V
1656. ikrkpxq
08.10.19
19:39
http://bitly.com/2KTtqhY http://bitly.com/2KVggRL http://bitly.com/2PdRyA3
1655. uopfzig
08.10.19
19:07
http://bitly.com/2o9tEJ2 http://bitly.com/2nfAxbH http://bitly.com/2oekyuk
1654. gvrguhd
08.10.19
18:44
http://bitly.com/2Zegfkp http://bitly.com/33Z551C http://bitly.com/30G9B2Y
1653. htjpaae
08.10.19
18:36
http://bitly.com/2oc4lpq http://bitly.com/2TX7Z2B http://bitly.com/2oQ5JOV
1652. jluehkd
08.10.19
18:12
http://bitly.com/30upgm0 http://bitly.com/2TXIyhi http://bitly.com/2o6zc79
1651. tzqfqld
08.10.19
17:39
http://bitly.com/2ZcEr71 http://bitly.com/2HocHkB http://bitly.com/2KQY5wi
1650. ltjpwsi
08.10.19
17:31
http://bitly.com/2n9hHD7 http://bitly.com/2oRWoXb http://bitly.com/2oQi9GI
1649. jytptzz
08.10.19
17:00
http://bitly.com/2Z8UW3I http://bitly.com/2U329g3 http://bitly.com/2L5DFyK
1648. eokrkfn
08.10.19
16:34
http://bitly.com/2L4QUjb http://bitly.com/33Wet6n http://bitly.com/2ZgyGVy
1647. dnwxccp
08.10.19
16:26
http://bitly.com/2nnghot http://bitly.com/2U1zBn9 http://bitly.com/2oduSmh
1646. vzwcgat
08.10.19
16:04
http://bitly.com/2oVZARm http://bitly.com/33XsosC http://bitly.com/2oaZ95o
1645. nxtykfq
08.10.19
15:55
http://bitly.com/33ZtSTu http://bitly.com/2MCqfNE http://bitly.com/2TZonQ6
1644. miptbxf
08.10.19
15:32
http://bitly.com/2MzvJsF http://bitly.com/31XRDcG http://bitly.com/340xt3N
1643. byugkri
08.10.19
15:23
http://bitly.com/2mzk8OU http://bitly.com/2oJE0iT http://bitly.com/2mrjZNg
1642. oqxltsd
08.10.19
15:00
http://bitly.com/2oZ9Loq http://bitly.com/2nunP8R http://bitly.com/2ZobsZ8
1641. nqekbvr
08.10.19
14:53
http://bitly.com/2oJz51o http://bitly.com/2ZcEr71 http://bitly.com/2mxhYPR
1640. qdezbht
08.10.19
14:30
http://bitly.com/2ZaWLx7 http://bitly.com/2KQRYIm http://bitly.com/2P74B6b
1639. gabtbkj
08.10.19
14:18
http://bitly.com/2zlwHQE http://bitly.com/2ZzmW05 http://bitly.com/2ZuE5UA
1638. jlxqlms
08.10.19
13:46
http://bitly.com/2KS4A24 http://bitly.com/2KS4JCE http://bitly.com/30y6lXq
1637. lzavfqc
08.10.19
12:52
http://bitly.com/2oJz51o http://bitly.com/2ZcEr71 http://bitly.com/2mxhYPR
1636. hujtfqa
08.10.19
12:42
http://bitly.com/2nh86dv http://bitly.com/2oY6ndq http://bitly.com/2odOwP6
1635. nmsvhud
08.10.19
12:16
http://bitly.com/2ZowVRJ http://bitly.com/2zhzZnW http://bitly.com/2zjZ6q9
1634. zuehfxn
08.10.19
12:10
http://bitly.com/2oK5dSz http://bitly.com/2mzR1uS http://bitly.com/2nk0gzC
1633. lcmeszz
08.10.19
11:15
http://bitly.com/2ZmztUl http://bitly.com/2mAdUyk http://bitly.com/2o8WVDG
1632. prdsgjh
08.10.19
11:06
http://bitly.com/2zhXcq4 http://bitly.com/2KRW3w4 http://bitly.com/2ZnVDWl
1631. lnmnejz
08.10.19
10:40
http://bitly.com/2MArs8g http://bitly.com/2KZopmI http://bitly.com/2Hp7XLT
1630. fscnivr
08.10.19
10:33
http://bitly.com/2o2rqeu http://bitly.com/2ZeaW4z http://bitly.com/2oSJAzH
1629. dsngfzi
08.10.19
10:09
http://bitly.com/2Pg9s5g http://bitly.com/323iGU6 http://bitly.com/2U0U1wq
1628. hlfzbsx
08.10.19
10:01
http://bitly.com/2ncRdk5 http://bitly.com/2ZznmDH http://bitly.com/2noyYbn
1627. prgnfcq
08.10.19
09:36
http://bitly.com/2PmBY5s http://bitly.com/2mBmVam http://bitly.com/2nd8PMK
1626. whduyxo
08.10.19
09:29
http://bitly.com/30waQ4W http://bitly.com/323HRWG http://bitly.com/2ZlY6jT
1625. ozjuiro
08.10.19
09:04
http://bitly.com/2oWg107 http://bitly.com/2oWfQ4X http://bitly.com/2myBlrB
1624. cywriuz
08.10.19
08:57
http://bitly.com/2HqHQnw http://bitly.com/30tR9La http://bitly.com/2ZyXWGh
1623. xnfphgu
08.10.19
08:32
http://bitly.com/2muxNXk http://bitly.com/2ne4xVp http://bitly.com/2L3o1E1
1622. nyjldnp
08.10.19
08:25
http://bitly.com/2PmbLUe http://bitly.com/2Pmc2GK http://bitly.com/2Hof9aN
1621. sazmkpy
08.10.19
08:00
http://bitly.com/2MBXbGh http://bitly.com/2ZqIPyu http://bitly.com/2nr2zRk
1620. cshkqha
08.10.19
07:53
http://bitly.com/2Pack3y http://bitly.com/2ZbMAsd http://bitly.com/33UQeFz
1619. uezfzed
08.10.19
07:28
http://bitly.com/2Nu3smR http://bitly.com/2HqBdBJ http://bitly.com/33ZAr8j
1618. hmzlpba
08.10.19
07:21
http://bitly.com/2mBrEZF http://bitly.com/2nfaGkb http://bitly.com/2o6QEIy
1617. abzvjsp
08.10.19
06:50
http://bitly.com/2nsWtzU http://bitly.com/2o9PQ5E http://bitly.com/2oe6uRu
1616. tysdffu
08.10.19
06:26
http://bitly.com/2mCFyL3 http://bitly.com/2nrW7cY http://bitly.com/2p1bmtV
1615. lanflkk
08.10.19
06:17
http://bitly.com/2MCz4XK http://bitly.com/2HqjF8P http://bitly.com/2Hmyz00
1614. ycwerud
08.10.19
05:50
http://bitly.com/2oTWhKD http://bitly.com/2oTUPYN http://bitly.com/2oScjog
1613. molssln
08.10.19
05:44
http://bitly.com/2o9qODU http://bitly.com/2nn71Rf http://bitly.com/2oZxswS
1612. deumnqa
08.10.19
05:18
http://bitly.com/2ZeZvJW http://bitly.com/2TZKfuu http://bitly.com/2KRupPC
1611. lplgybl
08.10.19
05:12
http://bitly.com/2oa6Uby http://bitly.com/2o2AfVF http://bitly.com/2nkIMDd
1610. syavqig
08.10.19
04:46
http://bitly.com/2oVDZsd http://bitly.com/2HpaxS5 http://bitly.com/2oiskDt
1609. zmqaqnt
08.10.19
04:41
http://bitly.com/2oStGp1 http://bitly.com/2TXIyhi http://bitly.com/2zk5k9s
1608. ypjtbyo
08.10.19
04:15
http://bitly.com/2np0KEG http://bitly.com/2o8CO8F http://bitly.com/33Z1CQH
1607. lqkyygr
08.10.19
03:36
http://bitly.com/2ZfXYU5 http://bitly.com/2KUYcXC http://bitly.com/2TY0NmN
1606. krpcfwh
08.10.19
03:13
http://bitly.com/31TGoBY http://bitly.com/2Ze0vxV http://bitly.com/2TZ1dJD
1605. dxhilzr
08.10.19
02:38
http://bitly.com/2o6HOdZ http://bitly.com/2od0bxW http://bitly.com/2npFUoD
Добави коментaр 
От:
Коментар:
Въведете кода от картинката в ляво

 
0.1031