Сайт за митология и антична литература

 
Сайт за митология и антична литература

 
Рейтинг: 3.00
(77)
Начало
Двуречието
Древен Египет
Персийска митология
Слявянска митология
Боговете на древна Елада
Героите на Древна Елада
Омир - "Илиада"
Хезиод - Теогония
Древногръцка Лирика
Древногръцка драма
Вицове
Антични афоризми
Тест: Кой гръцки бог искаш да те отвлече?
Файлов архив
Картички
Форум


Банери, интересни линкове

Боговете на древна Елада / Aполон

Aполон
24.03.08 17:33

Автор:ThunderGoddess
Аполон. Син на Зевс и Латона. Бог на светлината и изкуствата.
РАЖДАНЕ НА АПОЛОН : Богът на светлината, златокъдрият Аполон, е роден на остров Делос. Майка му, Латона, подложена на гонене поради гнева на богиня Хера, никъде не можела да си намери убежище. Преследвана от дракона (змея) Питон, изпратен от Хера, тя се скитала из целия свят и най –после се укрила на остров Делос, който по ония времена се носел по вълните на бурното море. Едва стъпила Латона на Делос и из морската бездна се издигнали два грамадни стълба, които подпрели и спрели тоя пустинен остров. Той застанал непоклатимо на същото място, където седи и сега. Около Делос шумяло морето. Унило стърчали Делоските скали, голи, без каквато и да е растителност. Само морските чайки намирали подслон на тия скали и ги огласяли с тъжния си писък. Но ето че се родил богът на светлината – Аполон и навсякъде се разлели потоци от ярка светлина. Като със злато те залели скалите на Делос. Всичко наоколо зацъфтяло, светнало; и крайбрежните скали, и планината Кинт, и долината, и морето. Шумно чествали новороденият бог стеклите се на Делос богини, поднасяйки му нектар и амброзия. Цялата околна природа ликувала с боговете. Н.А. Кун - Старогръцки легенди и митове. БОРБАТА НА АПОЛОН С ТИФОН И ОСНОВАВАНЕТО НА ДЕЛФИЙСКОТО СВЕТИЛИЩЕ С ОРАКУЛ: Младият, лъчезарен Аполон се понесъл по лазурното небе с китара (лира) в ръце, със сребърен лък през рамо; златни стрели силно звънтели в стрелника му. Горд, ликуващ се носел Аполон над земята като заплашвал на унищожи всяко зло, всичко породено от мрака. Той се устремил към мястото, където живеел страшният Питон, който някога преследвал майка му; искал да му отмъсти за всичкото зло, което й бил причинил. Бързо стигнал Аполон до тъмната клисура, където било леговището на Питон. Високо, до небето се издигали тъмните скали. Мрак царял над клисурата. По дъното и течан разпенен белогрив планински поток, а над потока се виели мъгли. Страшният Питон излязъл от леговището си. Грамадното му тяло, покрито с люспи, се навивало между скалите на безброй обръчи. Скали и планини тръпнели и се поддавали под тежестта на тялото му. Питон опустошавал всичко и сеел смърт на всички страни. В ужас се разбягали нимфите и всичко живо. Надигнал се Питон, могъщ, разтворил страшната си паст и вече се готвел на погълне Аполон. Но в този миг се чул звук от тетивата на сребърния лък и като искра блеснала безпогрешна златна стрела, след нея втора,трета … стрели като дъжд се изсипали върху Питон и той паднал мъртъв на земята. Бодро зазвучала тържествената победна песен на стрелометеца със съпровод от златните стуни на лирата му. Аполон заровил в земята тялото на Питон и на мястото, дето го убил, по-късно основал свещения град Делфи.Там има светилище оракул, за да разкрива в него волята на баща си Зевс на хората. От високия бряг Аполон съзрял далеч в морето кораб на критски моряци. Преобразил се на делфин и се хвърлил в синьото море, настигнал кораба и като лъчезарна звезда литнал по морските вълни и застанал на кърмата на кораба. Аполон откарал кораба до кея на пристанището Криза и свирейки на лира, повел моряците през една плодородна долина за Делфи. Тях направил първи жреци в своето светилище. Светлият, жизнерадостен бог на светлината Аполон също познава скръбта; и него постигнало нещастие. Той познал скръбта наскоро след като убил Питон. Когато Аполон, горд, задето е сразил Питон, стоял над сразеното от стрелите му чудовище, той видял младият бог на любовта Ерос, който опъвал златния си лък. Аполон му казал със смях: - Що ти трябва, дете, такова страшно оръжие? Я по-добре остави на мене да запращам сразяващите златни стрели, с които току-що убих Питон. На тебе ли остана да се сравняваш с мене стрелометеца? Да не би да искаш да постигнеш по-голяма от моята слава?! Обиденият Ерос гордо отвърнал на Аполон: - Твоите стрели, Аполоне, бият безпогрешно, всички поразяват те, но моята стрела ще порази и тебе. И тогава ще съжаляваш. Ерос размахал златните си криле и в миг литнал на високия Парнас. Там извадил две стрели: Едната раняваща сърцето и предизвикваща силна любов – с нея уцелил Аполон, а другата, която убивала любовта, забил в сърцето на нимфата Дафна, дъщеря на речния бог Пеней. Случайно Аполон срещнал прекрасната нимфа и се влюбил в нея. Но щом Дафна зърнала Аполон, с бързината на вятъра се впуснала да бяга, тъй като стрелата, с която я пронизал Ерос убил всякаква симпатия и любов към Аполон. Забързал се да я догони и великия бог. - Стой, прекрасна нимфо. Защо бягаш ти тъй както овчица бяга от вълк? Тъй както гълъбица се спасява от орел летиш ти?! Та аз не съм ти враг! Виж как си наранила нежните си крака в бодливата трънка. Я почакай, спри! Аз съм Аполон, син на гръмовержеца Зевс, не обикновен смъртен! Но прекрасната Дафна не го слушала и бягала още по- бързо. Като на криле подир нея тичал Аполон. Все повече приближавал към нея! Насмалко да я настигне. Дафна усеща вече дишането му,а силите й я напущат. И тя се примолила на баща си Пеней: - Татко, помогни ми! Разтвори се по-скоро, земьо, та ме погълни! О, отнемете ми този образ, който ми причинява само страдания! Още недоизрекла това и веднага краката й изтръпнали. Кора покрила нежното й тяло, косата й се превърнала в листа, а ръцете, вдигнати към небето – в клони. Дълго стоял опечален Аполон пред появилото се лаврово дърво и накрая промълвил: - Нека венец от твоята зеленина краси главата ми, украсявай отсега нататък с листата си моята лира, и стрелника ми. Нека никога не повяхва, о, лаврово дърво зеленината ти! А лавровото дърво тихо зашумяло с гъстите си клони в отговор на Аполон и сякаш в знак на съгласие навело зеления си връх. Н.А. Кун – Старогръцки легенди и митове. Аполон трябвало да се очисти от греха си за пролятата кръв на Питон. Та нали той самият очиства хората, извършили убийство. И по решение на Зевс той трябвало да се оттегли в Тесалия при прекрасния, благороден цар Адмет. Той трябвало да пасе царските стада и с това да изкупи греха си. Когато Аполон свирел на пасбището на тръстикова флейта или на златна лира, дивите животни, очаровани от музиката излизали от горския храсталак. Пантери и лъвове кротко ходели всред стадата. Елени и сърни се стичали при звуците на флейтата. Мир и радост царели наоколо. Благоденствие заляло дома на Адмет; никой не се радвал като него на такова плодородие, неговите коне и стада били най-добрите в цяла Тесалия. Всичко това било благодарение на Аполон. Освен това той помогнал на благородния цар да получи ръката на Алцеста, дъщеря на йолския цар Пелий. Баща й се бил врекъл да я даде само на оня, който бъде в състояние да впрегне в колесницата си лъв и мечка. Тогава Аполон надарил любимеца си Адмет с непобедима сила и той изпълнил условието на Пелий. Аполон слъжил на Адмет осем години и като изтекъл срокът и службата му, Аполон се върнал в Делфи. Пролет и лете Аполон живее в Делфи. А когато настъпи есен и започнат да вехнат цветята и да вехтеят листата на дърветата, когато наближи студената зима, която покрива със сняг върха на Парнас, тогава Аполон сяда на своята чудна колесница, със запрегнати бели лебеди и тя го отнася в страната на хиперборейците, където не знаят що е зима и цари вечна пролет. Там прекарва той цяла зима. А когато пак се раззелени в Делфи, когато под животворния лъх на пролетта разцъфнат цветята и като пъстър губер покрият долината в Криза, Аполон се връща в Делфи. Тогава хората празнуват завръщането на бога вещател Аполон от страната на хиперборейците. Цяла пролет и лято прекарва в Делфи, но често ходи и в родния си остров Делос, където има също великолепно светилище. Напролет и лете по склоновете на гористия Хеликон – там дето тайнствено ромолят свещените води на извора Хипокрена, и на високия Парнас, край бистрите води на Касталския извор, Аполон предвожда танците на деветте музи. Младите, прекрасни музи, дъщери на Зевс и Мнемозина, са постоянни спътнички на Аполон. Той ръководи хора на музите и акомпанира на песните им със своята златна лира. Величествено пристъпва Аполон пред хора на музите с лавров венец над челото, а подир него вървят и деветте музи: Калиопа – Муза на епическата поезия, Евтерпа – муза на лириката, Ерато – муза на любовните песни, Талия – муза на комедията, Терпсихора – муза на танците, Клио – муза на историята, Урания – муза на астрономията и Полихимния – муза на свещените химни и песни. Тържествено отеква техния хор и цялата природа като омагьосана слуша божественото им пеене. Когато пък Аполон, придружен от музите, се появява всред сонма богове на светлия Олимп и се чуват само музиката на неговата лира и пеенето на музите, всичко замлъква. Забравя Арес битките, не блести в ръцете на Зевс светкавица, боговете забравят раздорите и мир цари на Олимп. Дори Зевсовият орел прибира могъщите си криле и затваря проницателните си очи, не се чува страшния му крясък, той кротко седи върху жезъла на Зевс, В пълната тишина тържествено звучат струните на Аполоновата лира. А когато Аполон весело удря по златните й струни, тогава светло, блестящо хоро се извива в залата за пиршества на боговете. Музи, харити, вечно младата Афродита, Арес с Хермес, всички участват във веселото хоро, а ги води снажната красавица – сестрата на Аполон – Артемида. Облени в потоци светлина, играят младите богове под звуците на Аполоновата лира. Н.А Кун – Старогръцки легенди и митове. Страшен е далекострелния Аполон, когато се разгневи, и не знаят тогава пощада неговите златни стрели. Мнозина са убили те. От тях загинали гордите синове на Алоей Отос и Ефиалт, които не желаели никому да се подчиняват. Още от ранното си детство те се славели с грамадния си ръст, безпределната си сила и храброст. Още като младежи започнали Отос и Ефиалт да се заканват на боговете олимпийци: - О, почакайте само да възмъжеем, почакайте да се развие напълно нашата свръхестествена сила. Ние ще струпаме една върху друга планините Пелион и Оса и по тях ще се изкачим до Олимп. Ще откраднем от вас, тогава олимпийци Хера и Артемида. Така като титаните се заканвали на олимпийците, така го правели и непокорните синове на Алоей. И щели да изпълнят заканата си. Те оковали във вериги страшния бог Арес; цели тридесет месеца се мъчил той в медните окови. Още дълго щял да се мъчи ненаситният на битки в плен, ако не го бил избавил – вече когато останал без сили – бързият Хермес. Силни били Отос и Ефиалт. Аполон не можал да понесе техните закани. Опънал лък си, като огнени искри блеснали две златни стрели и безпогрешно улучили Отос и Ефиалт.Н.А. Кун - Старогръцки легенди и митове. Жестоко наказал Аполон и фригийския сатир Марсий, задето дръзнал да се състезава с него, в музиката. Китаредът Аполон не можел да изтърпи такава дързост. Венъж, скитайки по фригийските полета, Марсий намерил тръстикова флейта. Тази флейта била захвърлена от самата богиня Атина, която установила, че изнамерената от нея самата флейта загрозявала красотата на божественото й лице. Атина проклела своето изобретение: - Да бъде жестоко наказан този, който прибере тази флейта. Като не знаел за проклятието, изречено от Атина, Марсий прибрал флейтата и скоро се научил да свири на нея така хубаво, че всички в унес слушали тази затрогваща музика. Марсий се възгордял и предизвикал самият покровител на музиката на състезание. Аполон се отзовал на това предизвикателство, облечен в дълга, разкошна хламида, с лавров венец на глава и златна лира в ръка. Колко нищожен изглеждал обитателя на горите Марсий със своята жалка тръстикова флейта пред величествения, прекрасен Аполон! Де да можел да извелче той от флейтата такива дивни звуци, каквито издавал лирата на предводителя на музите! Естествено, Аполон победил. Разгневен от предизвикателството, той заповядал да се накаже нещастният Марсий. Окачили го жив да виси за ръката и му одрали кожата. Тъй скъпо платил Марсий за дързостта си. А кожата му стои все още окачена в пещерата при Келени във Фригия и по-късно се разказвало, че тя винаги започнала да потрепва, сякаш играела, когато долитали до пещерата звуците на фригийската тръстикова флейта, а оставала неподвижна при звука на лира… Ала не само отмъстител е Аполон и не само гибел израща той на хората със своите златни стрели; той лекува болести. А синът на бог Аполон Ескулап е бог на лекарите и лечебното изкуство. Мъдрият кентавър Хирон отгледал Ескулап по склоновете на планината Пелион. Под негово ръководство Ескулап станал толкова добър лекар, че надминал в това изкуство дори самия Хирон. Ескулап бил толкова добър лекар, че не само церял болести, но и можел да възвръща умрели хора към живот. С това той разсърдил владетеля на подземното царство Хадес и също така Зевс, тъй като нарушил установения ред на земята. Когато за пореден път Ескулап отишъл да възвръща мъртвия Орион към живот, Зевс много се разгневил и хвърлил върху Ескулап светкавица. Орион и Ескулап били поставени на небето и до днес греят на нощното небе. Това са съзвездията Орион и Змиеносец. Когато единия от тях е на хоризонта, другият е под него и така Ескулап никога не може да срещне Орион и да го възвърне към живот. Хората обожавали Ескулап и затова му издигнали много светилища сред които е и това в Епидавър. Там те построили и прекрасен театър. Навсякъде в Гърция тачат Аполон. Гърците го почитали като бог на светлината;като бог, които очиства човека от злото, който разкрива волята на баща си Зевс, който наказва, изпраща болести и ги лекува. Почитали го гръцките младежи като свой покровител. Аполон е покровител на мореплаването, той подпомага основаването на нови колонии и градове. Художници, поети, певци и музиканти се намират под покровителството на предводителя на хора на музите - китаеда Аполон. По култа, който гърците отдавали на Аполон, той е равен на самия Зевс.
Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

Коментари
31. Online Essays
21.01.18
11:17
writing service <a href="https://essaywritingservices.us.org">essay writing service</a> best essay writing service <a href=https://essaywritingservices.us.org>essay writing services</a>
30. Easy Payday Loan
18.01.18
15:53
personal loans <a href="https://personalloans.us.org">bad credit personal loans</a> personal loans for poor credit <a href=https://personalloans.us.org>installment sale</a>
29. Writers Online
16.01.18
06:48
buy essays <a href="https://collegeessays.us.com">need help on homework</a> college essay <a href=https://collegeessays.us.com>buy essays</a>
28. Online Payday Loan
14.01.18
01:05
unsecured personal loans <a href="https://personalloansonline.us.org">apply for personal loan</a> credit loans for bad credit <a href=https://personalloansonline.us.org>loan from</a>
27. autoowners insurance
12.01.18
05:02
car insurance quotes california <a href="https://comparecarinsurance.us.com">cheapest car insurance quotes comparison</a> cheap car insurance in georgia <a href=https://comparecarinsurance.us.com>auto insurance quotes comparison online</a>
26. Janejenly
11.01.18
23:36
college essay writing services <a href=https://essaywritingservices.us.com>photo assignment</a> essay writing service <a href=https://essaywritingservices.us.com>essay writing service canada</a>
25. Jamesjenly
11.01.18
18:09
free cam porn <a href="https://freecamporn.science">free cam porn</a> free porn cams <a href=https://freecamporn.science>free porn shows</a> argument essay <a href="https://illustrationessay.bid">research paper abstract</a> argument essay <a href=https://illustrationessay.bid>argument essay</a> online payday loan instant approval <a href="https://onlinepaydayloaninstantapproval.loan">online payday loan instant approval</a> no credit check payday loan <a href=https://onlinepaydayloaninstantapproval.loan>payday loan online</a> cash payday loans online <a href="https://paydayloansdirectlenders.stream">easy approval payday loans</a> fast payday loan <a href=https://paydayloansdirectlenders.stream>paydayloans</a> best payday loan online <a href="https://onlinepaydayloanlender.loan">best payday loan online</a> online payday loan lender <a href=https://onlinepaydayloanlender.loan>online payday loan lender</a> research paper <a href="https://collegepaper.cricket">college essay</a> research paper <a href=https://collegepaper.cricket>writing a paper</a> buy college research paper <a href="https://essaywriting.stream">paper writing</a> essay writing <a href=https://essaywriting.stream>writing my essay</a>
24. Loans For Bad Credit
09.01.18
17:56
loans <a href="https://loan.us.org">online pay day loans</a> bad credit loans direct lenders <a href=https://loan.us.org>cash loan</a>
23. Jamesjenly
09.01.18
06:46
dissertation writing help uk <a href="https://bestessaywritingservice.science">algebra homework helper</a> best essay writing service <a href=https://bestessaywritingservice.science>essay writing</a> write my paper for me <a href="https://writeapaper.stream">term paper</a> term paper <a href=https://writeapaper.stream>term paper</a> best payday loans <a href="https://guaranteedpaydayloans.webcam">payday</a> direct lenders for bad credit <a href=https://guaranteedpaydayloans.webcam>easy payday loans</a>
22. safe auto insurance
02.01.18
09:17
best cheapest car insurance companies <a href="https://comparecarinsurance.us.com">auto insurance near me</a> compare car insurance <a href=https://comparecarinsurance.us.com>car insurance quotes comparison</a>
21. allstate
30.12.17
07:05
auto insurance quotes comparison <a href="https://autoinsurancequotes.us.com">hagerty classic car insurance</a> car insurance quotes online <a href=https://autoinsurancequotes.us.com>online auto insurance quotes</a>
20. Joejenly
17.12.17
11:44
webcam sex <a href=https://webcamsex.us.com>free xxx webcams</a> webcam sex <a href=https://webcamsex.us.com>online sex cam</a>
19. Jamesjenly
13.12.17
15:31
admission essay writing services <a href=https://essaywritingservices.us.com>essay writing services reviews</a> essay writing service https://essaywritingservices.us.com - good homework music
18. Joejenly
10.12.17
01:48
order essay online cheap quick <a href=https://buyessay.us.com>essay buy</a> buy essays online <a href=https://buyessay.us.com>order essay paper</a>
17. Payday Loans Online
03.12.17
07:31
payday loans calgary <a href=https://shorttermloans.us.com>long term loans for bad credit</a> simple interest loan <a href=https://shorttermloans.us.com>short term loans canada</a>
16. Online Loan
03.12.17
04:15
fast loans <a href=https://quickloans.us.com>quick loans online</a> quick payday loans <a href=https://quickloans.us.com>quick personal loans in new york</a>
15. Payday Loans Online
02.12.17
09:19
personal loans bad credit az <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>personal loans with bad credit</a> private lenders for bad credit personal loans <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>personal loans for bad credit</a>
14. Joejenly
07.11.17
23:28
monthly loans <a href=https://shorttermloans.us.com>paycheck loans</a> micro loan <a href=https://shorttermloans.us.com>short term loan bad credit</a>
13. Speedycash
04.11.17
04:37
personal loans bad credit az <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>bad credit personal loans nyc</a> bad credit loans online approval <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>personal loans with bad credit</a>
12. Jamesjenly
19.10.17
02:53
payday loans online <a href=https://paydayloans.us.org/>pay day loans</a> payday loans https://paydayloans.us.org/ - online payday loans
11. Jamesjenly
04.10.17
22:32
sex chat <a href=https://freesexchat.us.com>sex chat</a> sex chat https://freesexchat.us.com - sex chat
10. Jamesjenly
26.09.17
12:39
<a href=https://freesexchat.us.com/>sex chat</a> <a href=https://writemyessay.us.com/>Visit This Link</a>
9. Jamesjenly
23.09.17
05:01
<a href=https://essayonline.us.com/>dissertation online</a> <a href=https://onlineloans.us.com/>https://onlineloans.us.com/</a>
8. Jamesjenly
22.09.17
13:25
<a href=https://paydayloans.us.org/>cash advance</a>
7. Jamesjenly
21.09.17
22:05
<a href=https://paydayloans.us.org/>payday loans online</a>
6. Jamesjenly
20.09.17
14:25
<a href=https://paydayloans.us.org/>payday loans</a>
5. Jamesjenly
19.09.17
23:10
<a href=https://paydayloans.us.org/>payday loans online</a>
4. Johnciz
17.09.17
01:49
<a href=https://paydayloans.us.org/>payday loans</a>
3. quicaRaw
13.09.17
17:45
---
<a href=http://porno-incest.ru/>истории порно инцеста</a>
стоимость кабеля, типы кабелей а также <a href=http://www.yogainature.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=74429>по ссылке</a><a href=http://hotelvillarealdecucuta.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2222811>тут</a><a href=http://servicioswts.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=798879>здесь</a>
2. CharlesOravy
17.07.17
12:12
wh0cd740574 <a href=http://ciprofloxacinhcl500mg.us.org/>ciprofloxacin hcl 500 mg</a> <a href=http://retina.us.org/>Tretinoin Gel</a> <a href=http://doxycyclineprice.us.com/>doxycycline price</a>
1. Erickbaf
11.06.17
15:24
wh0cd3727516 <a href=http://suhagra247.us.org/>suhagra</a>
Добави коментaр 
От:
Коментар:
Въведете кода от картинката в ляво

 
0.1477